Wednesday, 13 December 2017

HATUA KUMI MUHIMU ZA UTENGENEZAJI WA CHAKULA CHA SAMAKI
1.      Kusanya malighafi zinazohitajika kwa ajili ya utengenezaji wa chakula.

2.      Kausha mazao yote mpakayaweze kusagika au kutwangika kirahisi.

3.      Pima uzito unaotakiwa kulingana na muongozo na utengenezaji wa chakula.

4.      Saga na twanga mchanginyiko huo uwe kwenye hali ya ungaunga (powder form).

5.      Changanya mchanganyiko wako vema na kasha weka maji kiasi chakula kiwe kwenye hali ya majimaji ya wastani.

6.      Ingiza kwenye mashine ya kutolea chakula hicho kiweze kutokea mithili ya tambi (peletting machine).

7.      Anika chakula chako sehemu yenye kivule mpaka kikauke vizuri.

8.      Anua/toa chakula chako na kuhifadhi vizuri chakula sehemu pakavu na salama

9.      Lisha asilimia 5-10 ya uzito wake.

10.  Kama hujui uzito wa samaki wako wape chakula kidogokidogo mpaka waache kula kama dalili ya kuwa wameshiba,hivyo endelea kufanya kwa muda na hatimaye kujua samaki wako wanakula kiasi gani.

11.  Tunashauri mfugaji ulishe samaki wako sehemu moja tu ya bwawa lako,kwa muda wa  asubuhi (saa 2-4) na jioni (10-12).Usibadilishe badilishe sehemu ya kulisha chakula na pia usizidishe kiwango cha ulishaji kwa samaki.

KUNA SABABU ZIPI ZINAZOWAPELEKEA WATANZANIA WAFUGE SAMAKI?.


Historia ya ufugaji wa samaki Tanzania haujawekwa vizuri kwenye maandishi, lakini kulingana na Balarin (1985) anasema majaribio yalianza mnamo mwaka 1949 katika mikoa ya Tanga (Korogwe) na Mwanza (Maly) ikionyesha kujengwa pia kwa mabwawa mengi ya samaki. Lakini mabwawa haya yaliishia kutofanya kazi kwasababu ya kukosa usimamiaji mzuri, matumizi ya technolojia isiyosahihi pamoja na matatizo mengine kama ya ukame na miundo mbinu mibovu
Mwaka 1967 serikali ya Tanzania ilianzisha kampeni ya kuhamasisha ufugaji wa samaki, lakini ilishindikana kwasababu ya mipango mibovu na usimamizi mbovu. Mwaka 1972 kwa mara ya kwanza ufugaji wa samaki ulipewa umuhimu kisera japo sharia ilitungwa mwaka 1970. Mwaka 1997 sera ya ufugaji wa samaki ilipitishwa iliyoipa kipaombele ufugaji wa samaki.
KWA WATANZANIA WAFUGE SAMAKI?.
Kuna upungufu mkubwa sana wa protini duniania na hasa katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania inayotokana kwa asilimia kubwa na vyakula vya aina ya nyama. Upungufu huu wa protini ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya kiafya ya binadamu hasa watoto wadogo ambao wanahitaji kukuwa kwa haraka. Ugonjwa wa Kwashako kwa watoto ndiyo matokeo ya upungufu wa protini mwilini.
Pia matumizi ya samaki na hasa mafuta ya samaki ambayo ndo yanatumika sana kuwanywesha watoto wadogo yamethibitika kisayansi kuwa yanasaidia sana ukuaji wa ubongo wa mwanadamu. Lakini pia uwepo wa kiwango kidogo sana cha kolestero ambayo imeripotiwa kusababisha ugonjwa wa moyo kimepelekea ongezeko la watu wanakula samaki.
Sababu zifuatazo hapa chini zinatoa jibu la kwa nini Mtanzania ufuge samaki;
-Ongezeko kubwa la uhitaji wa samaki ndani na nje ya nchi yetu kunakofanya samaki waliopa sasa kutotosheleza mahitaji.
-Kupungua kwa samaki asili kwenye mito, maziwa na bahari kunakotokana na uvuvi wa kupindukia na haramu.
-Urahisi wa kufuga samaki kwa vile hawahitaji eneo kubwa na chakula kisichokuwa na gharama kubwa.
-Wanauwezo wa kutoa mazao mengi (faida kubwa) katika eneo dogo tena ndani ya muda mfupi (uvunaji huanza baada ya miezi mitatu au mine hivi na uvunaji wa mwisho kati ya miezi 6 hadi 12).
-Ufugaji wa samaki utasaidia familia kupata kitoweo pasipo gharama za ziada na tena utapata protini ya uhakika.
-Upatikanaji wa maji maeneo mengi ya nchi yetu hasa angalau kwa muda miezi michache kwa mwaka kiasi cha kutoa fursa ya kuzalisha samaki katika kipindi ambacho maji yanakuwepo. Lakini pia maeneo yenye maji ya bomba yanaweza kuzalisha samaki muda wote wowote.
-Samaki wanavumilia sana magonjwa, hata mazingira duni wanauwezo wa kuishi
-Ardhi tuliyonayo maeneo mengi ya Tanzania inakidhi ufugaji wa samakiTatizo la kuwa kuwa na ufugaji mdogo wa samaki unachangiwa kwa kiasi kikubwa uduni wa elimu ya ufugaji wa samaki katika maeneo mengi. Maeneo ambayo elimu ya kutosha imetolewa watu wengi wamenufaika na ufugaji wa samaki na ufugaji umeshamiri kwa kiasi fulani. Ufugaji wa samaki hauhitaji rasilimali nyingi au zilizo nje ya uwezo wa mwanchi wa kawaida wa Tanzania. Mahitaji ya samaki mengi yanapatikana katika maeneo anayoishi mwananchi na wala hauhitaji muda mwingi kiasi cha kuathiri kazi nyingine.

Monday, 4 September 2017

ELIMU YA UFUGAJI SAMAKI ARUSHA

Management of fish farms under a semi-intensive culture system has its challenges: from fish feed formulation, propagation, fingerling transportation, predator and disease control, etc. 
1. Fish feeds
This is the single-most expensive expenditure in fish production. During the normal production cycle, a farmer may spend as much as 70% on fish feeds alone. Quality commercial feeds are usually not easily available to the farmers as and when they need them. And when available, they are very expensive. The only alternative is for the farmer to be able to formulate his own farm-made feeds as a way of supplementing the commercial feeds. These feeds may not be as complete as the commercial ones, but they play a bigger role in sustaining the small scale farmer.
2. Poor site selection and pond design
This has a direct impact on maintenance costs of the fish farm. A poor site may lead to loses through flood damage, excessive loss of water through seepage, inability to drain the pond during drainage and repairs, etc. Loss of water through seepage leads to wastage of water and loss of nutrient/manure. For manured ponds, the water will always remain clear despite regular fertilization. Lack of proper drainage will lead to an accumulation of wastes, feed remains, toxic mud, etc which cannot be completely handled since the bottom cannot be dried and cleaned.
3. Lack of good quality fingerlings
Most of the blame games start here. The complaints include: "my fish are not growing yet I feed them daily", "I started seeing so many fingerlings after only one month", "this @#$% must have given me tadpoles", etc. Remember, what looks like a fingerling may not necessarily be a fingerling. It may be a stunted but mature fish!!!
4. Poor management skills
Unlike other animals, fish spend all their lives in water. It is from this water that they get their food, accommodation, 'playgrounds', and the oxygen they 'breathe'. Yet it is in the
same water that contains their wastes, rotting food remains, disease causing germs, external pollutants, etc. For this reason, water quality management is the most important thing when running a fish farm. Ever heard of fish having a "muddy taste?" I will try to discuss some of the critical areas on this forum.
5. Lack of marketing skills
I have come across so many farmers who harvest the fish first, then look for market thereafter. Such farmers always undergo very huge loses and end up quitting fish farming - you can take this to the bank. This is not because of lack of buyers, but poor marketing/coordination. Another problem could be the method in which the fish is harvested and handled before delivery to the market. I will post some of the fish handling techniques on this site in the next few days.
6. Predators and parasites
Birds are the usual suspects in this category. And they come in all colors and sizes: Cormorants, Fish eagles, Kingfishers, Marabou storks, Egrets, herons, hammerkops, etc. Some birds (like the Marabou storks) will even summon their entire 'clans' once they discover a good feeding ground. Other predators include snakes, monitor lizards, otters, and thieves (man). There are various methods which can be used in controlling this animal - with varying degrees of success. I will be highlighting some of the simple methods in due course

Sunday, 25 June 2017

SOMA UFUGAJI WA SAMAKI KIGANJANI KWAKO.

Katika kuhakikisha kuwa AQUES ltd inatoa huduma bora kwa jamii,sasa imeweza kutengeneza application maalum kwa ajili ya watu wenye simu zinazotumia mfumo wa android kupakua App hiyo buree bila gharama yeyote ile kulinganisha na App nyingine.
Ili kupata App iyo hakikisha kuwa simu yako ipo kwenye mfumo wa android,nenda play store ili kupakua app yetu,kisha andika neon UFUGAJI SAMAKI TANZANIA kisha anza kupakua (download) na itakuwa tayari imekaa kwenye simu yako.
Faida kubwa ya App hii itasaidia kukusanya taarifa mbalimbali za miradi ya ufugaji wa samaki hapa nchini na nje ya nchi pia itasaidia taarifa za masoko mara kwa mara.
Usikose kuakua app hii ya upate elimu buree juu ya ufugaji wa samaki.

Wednesday, 14 June 2017

ZIFAHAMU DALILI ZA HATARI KWA SAMAKI.

Wafugaji waliowengi hupenda sana kuona samaki  wao wakicheza na kuwaona juu muda wote,sio mbaya kama unawaona katika hali iyo,wapo wanaowaona katika hali hiyo lakini kumbe samaki wana njaa au ukosefu wa hewa.
1.Maji yanapokuwa machafu kupita kiasi samaki huja juu ya bwawa kutafuta hewa ya Zaida,hali hiyo kwa samaki huachama mdomo juu na kuuchezesha mara kwa mara,samaki huja juu kwa wingi au bwawa zima.
Chunguza maji yako au muite mtaalam kwa ushauri Zaidi.
 2.Njaa,huenda samaki wako hawala chakula cha kutosha hivyo huja juu kuonesha ishara ya uhitaji wa chakula.hivyo hivyo pia samaki huja juu.
Ongeza kiwango cha ulishaji hakikisha samaki wanakula chakula bora na chakutosha.

Friday, 12 May 2017

UMUHIMU WA UHIFADHI WA MAJI KWENYE BWAWA LA SAMAKIØ  Utunzaji wa ubora wa maji ni jambo la msingi katika ufugaji wa samaki kwa kua asilimia kubwa sana samaki hutegemea maji yaliyosafi na salama kwa ajili ya ukuaji wao.Ø  Siri uwezo wa kutambua tabia za maji safi ya kufugia samaki (physical, chemical and biological)

Ø  Uwezo wa kudhibiti ubora wake.

Ø  Utunzaji wa maji ya kufugia samaki

Ø  Maji machafu/maji taka (yasiyo na ubora unaofaa) huathiri afya ya samaki na hata kupelekea kupata magonjwa na kushindwa kukua vizuri.

Ø  Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuzingatia na kudhibiti ubora wa maji ili kupata mazao mazuri, mengi na kwa wakati  unaotarajiwa.

Ø  Hakikisha kwamba unacho chanzo cha uhakika cha maji.

Ø  Kina cha maji ya bwawa kisiwe chini sana  

Ø  maji yafikie mita 1 kwenye kina kifupi cha bwawa lako.

Ø  rutubisha bwawa ili samaki wapate vyakula vya asili (vimelea maji na viroboto maji),urutubishwaji huo uendane na ukubwa halisi wa bwawa.

Ø  chanzo cha maji kisiwe kichafu -  maji machafu ya majumbani, madawa ya viwandani/ kilimo n.k

Ø  Epuka kujaza maji ya bwawa hadi kwenye kingo za bwawa lako ilikuepuka kufulika kwa bwawa lako na kutoa samaki wako nje ya bwawa

Ø  Weka chujio kwenye mdomo wa bomba la kuigiza maji bwawani au mfereji  ili kuepuka kuingiza viumbe visihitajika kuingia kwenye bwawa.

Ø  kuzuia vyura, na viumbe wengine kuingia kwenye bwawa ili wasije wakawala samaki.

UMUHIMU WA KUTUNZA UBORA WA MAJI KWENYE BWAWA LA SAMAKI

Ø  ukuaji, kuzaana na uhai wa samaki hutegemea ubora wa maji ya kufugia  .

Ø  Maji yenye ubora sahihi huwafanya samaki wakue kwa haraka

Ø  Faida ya ufugaji wa samaki hutegemea ubora wa maji

Ø  Mazao (yields) ya samaki hutegemea ubora wa maji,

Ø  maji machafu hutoa mazao duni na machache. 

MBINU ZA KUTAMBUA UBORA WA MAJI YA BWAWA

Ø  Maji meupe sana – hayana vyakula vya asili - vimelea maji na viroboto maji

Ø  hayo siyo mazuri - samaki hawatakua watadumaa.

Ø  Maji yenye matope – yanaweza kuathiri upumuaji wa samaki  na kusababisha vifo vya samaki

Ø  Maji ya rangi ya kijani sana –vijimelea maji ni vingi.

Ø  Vimelea maji ni chakula lakini vikiongezeka sana husababisha tatizo la upungufu wa  oxigeni

Ø  huweza kuathiri ukuaji wa samaki.

Ø  Samaki wanaogelea sehemu ya juu ya maji

Ø  Inaashiria hakuna oksigeni ya kutosha

MAMBO MUHIMU YANAYOATHIRI UBORA WA MAJI

Ø  Ongezeko la ukuaji wa vimeleamaji

Ø  Kiwango cha chini cha oksigeni ndani ya maji

Ø  Kuwepo kwa sumu zitokanazo samaki na kuozeana kwa vyakula vilivyozidi ndani ya maji (toxic metabolites).

NAMNA YA KUDHIBITI ONGEZEKO LA VIJIMELEA KWENYE BWAWA LAKO.

Ø  punguza maji ya bwawa na kuongeza maji masafi

Ø  punguza kiwango cha chakula au kusimamisha kwa muda ulishaji

Ø  ruhusu samaki wale vijimelea  vilvyoko kwenye bwawa

Ø  acha kurutubisha bwawa kwa muda hadi hali ibadilike

SABABU ZA UPUNGUFU WA OKSJENI NDANI YA MAJI YA SAMAKI

Ø  Kiwango kikubwa cha mbolea huzalisha kwa wingi vijimelea ambavyo huonekana kwwa muonekano wa rangi ya kijani iliyokolea na viroboto maji  (phytoplankton and zooplankton)hutumia oksigeni iliyoko ndani ya maji wakati usiku na wakati mawingu mazito.

Ø  chakula kingi kuliko uwezo wa samaki kukimalaza

Ø  -huzama chini na kuoza na kusabaisha upungufu wa oksigeni ndani ya maji. hewa ya ukaa (corbondioxide), amonia (unionized amonia) hivi vyote huathiri ukuaji wa samaki samaki.

Ø  -Hali ikiendelea hupunguza hamu ya kula, hupunguza ukuaji

Ø  Hupunguza uwezo wa kubadili chakula (food conversion ratio).

Ø  Wingi wa samaki, ikiwa bwawa ni dogo na lina samaki wengi mno huweza kupunguza kwa kiasi kikubwa kumaliza oxygen ndani ya bwawa..

JINSI YA KUTAMBUA KUWA OKSIGENI HAITOSHI KWENYE BWAWA LAKO.

Ø  Tembelea bwawa asubuhi au jioni sana kwenye bwawa lako.

Ø  samaki wakionekana sehemu ya juu ya maji  -  vijimelea ni vingi 

Ø  Zoezi lirudiwe mchana wakati jua likiwa la kutosha.

Ø  tatizo ni bado lipo - inashiria kuwa kuna matatizo zaidi ya vijimelea

Ø  mfano vyakula vinavyooza 

Ø  Kuna  ammonia au kuna hewa ya hydrogen sulfide (toxic metabolites).

Ø  Hutolewa na samaki, bacteria na virobotomaji na vimelea maji (Plankton)

Ø  madhara yake ni makubwa

Ø  Huweza kusababisha vifo

NAMNA YA KUDHIBITI HALI YA UPUNGUFU WA OKSJENI KWENYE BWAWA LAKO.

Ø  Kupunguza maji ya bwawa na kuongeza maji masafi

Ø  Kupunguza kiwango cha chakula mbadala au

Ø  simamisha kwa muda ili kuruhusu samaki wale vijimelea

Ø  simamisha kurutubisha bwawa hadi hali imebadilika.

Ø  changanya maji ya bwawa (wheel paddle)

Wednesday, 3 May 2017

THE FUTURE OF AQUACULTURE IN EAST AFRICA - SUMMIT

The future of Aquaculture in East Africa - SUMMIT held in Dar es salaam, Tanzania by host of Australian Government.

Thank you all symposium and aquaculture stakeholders from different angles of Tanzania Institutions, companies, Kenya, Zambia and all about David Ball for his initiatives.

The perception about Aquaculture in East Africa countries is spreading widely.

KONGAMANO la Wataalam na Wadau wa Ufugaji samaki Afrika Mashariki lilifanyika Dar es salaam kwa udhamini wa Serikali ya Watu wa Australia.

Shukrani kwa wataalam wa serikali na wadau wa ufugaji samaki kutoka maeneo mbali mbali ya Taasisi za serikali, makampuni, Kenya, Zambia na David Ball kwa utashi wake wa kuandaa warsha hii.

Mapokeo chanya kuhusu Ufugaji samaki kwa nchi za Afrika Mashariki yanasambaa kwa maeneo makubwa sana.

Friday, 31 March 2017

METHODS OF HOW TO INCREASING FISH PRODUCTION ON YOUR FISH FARM

By applying the guide of using hybrid seeds with assured high quality it comes with;

1. Good timing of stocking at the right size and rate.
2. Prevent fish reproduction within the fish pond by stocking mono sex and super male fingerlings.
3. Controls of unwanted species such as frogs.
4. Use of commercial complete aqua feeds which contains a balanced and well articulated ingredients such as Novatek, Farm feed and Olympic stock feeds.
5. Employing good management practices in terms of water quality and feeding management.
6. Stocking uniform size of fingerlings.
7. After every harvest, drain the whole pond and disinfect to kill any small fish fries that may exist as a result of reproduction in the system to avoid inbreeding.

These with many other minor practices will definitely perform miracles in your business of aquaculture as opposed to farmers who have been keeping fish instead of growing fish.

If you have a problem of reproduction(fish growing) in your pond, its a sign you are running a breeding system with wrong bloodstock otherwise its not a production system.

Call us for consultation: 0784 455 683, 0753 749 992 or 0718 986 328.

Monday, 20 March 2017

UMUHIMU WA MIZANI KWENYE MRADI WA UFUGAJI BORA WA SAMAKI

Je, huwa una Mizani shambani kwako?

Mizani ni muhimu sana kwenye shamba la ufugaji bora wa samaki na inafaida zifiatazo.

1. Kupima chakula cha Samaki. Usiwe unakisia chakula cha kuwalisha kama unatumia njia ya kulisha kwa uzito.

Fomula ya chakula cha SAMAKI,

Unatakiwa uchukue idadi ya samaki wote waliopo kwenye Bwawa uzidishe wastani wa uzito wa samaki uliwapima kisha uzidishe asilimia ya kiwango chako cha ulishaji (3% - 10%) utapata kiwango cha uzito unaotakiwa kuwalisha samaki wako.

2. Kupima maendeleo ya ukuaji wa Samaki. Samaki wanapaswa kupimwa kila mwezi kujua mabadiliko ya ukuaji wao. Na kwenye kupima sio lazima upime Samaki wote bali una fanya sample ya Samaki na baadae sasa unatafuta wastani wa uzito wao.

3. Kupima uzito wa samaki wote baada ya mavuno.Ni vizuri kupima uzito wa Samaki wako baada ya mavuno ili kufanya ulinganifu wa uzito wa matarajio yako ya mavuno.

Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo;

0784 455 683 au 0753 749 992 au 0718 986 328

Au tembelea Face book akaunti yetu: Aquaculture and Environmental Services Ltd. Au website yetu: www.aquestz.com

Thursday, 16 March 2017

AQUES LTD YATEMBELEA RUVU KUANGALIA HALI YA SOKO LA KAMBALE

 Juhudi kubwa kwa sasa kama kampuni ni kuhakikisha kuwa tunapata soko la uhakika wa bidhaa zinazofugwa na wafugaji lakini pia kuhakikisha ubora wa mazao ya samaki yanayozalishwa.
Mkuu wa kitengo cha Ubora na masoko Masumbuko Nzingula alipotemebelea soko la samaki wa kambale Ruvu darajani na kuzungumza na wauzaji hao ambao wamejikita Zaidi katika soko la samaki aina ya kambale wakavu.
Hakika bado uhitaji wa samaki ni mkubwa samaki kwa jamii ama kwa walaji kwani walaji wa samaki wamekuwa wakiongezeka kila siku hususani watu kuanza kuelewa kuhusu elimu ya lishe bora au ulaji wa nyama nyeupe.
 picha kutoka kulia mkuu wa kitengo cha ubora na masoko kutoka aques ltd akizungumza na muuzaji wa kambale wakavu RUVU DARAJANI.
Moja ya bidhaa za samaki aina ya kambale waliokaushwa vizuri wakiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Teknotaarifa