Monday, 4 September 2017

ELIMU YA UFUGAJI SAMAKI ARUSHA

Management of fish farms under a semi-intensive culture system has its challenges: from fish feed formulation, propagation, fingerling transportation, predator and disease control, etc. 
1. Fish feeds
This is the single-most expensive expenditure in fish production. During the normal production cycle, a farmer may spend as much as 70% on fish feeds alone. Quality commercial feeds are usually not easily available to the farmers as and when they need them. And when available, they are very expensive. The only alternative is for the farmer to be able to formulate his own farm-made feeds as a way of supplementing the commercial feeds. These feeds may not be as complete as the commercial ones, but they play a bigger role in sustaining the small scale farmer.
2. Poor site selection and pond design
This has a direct impact on maintenance costs of the fish farm. A poor site may lead to loses through flood damage, excessive loss of water through seepage, inability to drain the pond during drainage and repairs, etc. Loss of water through seepage leads to wastage of water and loss of nutrient/manure. For manured ponds, the water will always remain clear despite regular fertilization. Lack of proper drainage will lead to an accumulation of wastes, feed remains, toxic mud, etc which cannot be completely handled since the bottom cannot be dried and cleaned.
3. Lack of good quality fingerlings
Most of the blame games start here. The complaints include: "my fish are not growing yet I feed them daily", "I started seeing so many fingerlings after only one month", "this @#$% must have given me tadpoles", etc. Remember, what looks like a fingerling may not necessarily be a fingerling. It may be a stunted but mature fish!!!
4. Poor management skills
Unlike other animals, fish spend all their lives in water. It is from this water that they get their food, accommodation, 'playgrounds', and the oxygen they 'breathe'. Yet it is in the
same water that contains their wastes, rotting food remains, disease causing germs, external pollutants, etc. For this reason, water quality management is the most important thing when running a fish farm. Ever heard of fish having a "muddy taste?" I will try to discuss some of the critical areas on this forum.
5. Lack of marketing skills
I have come across so many farmers who harvest the fish first, then look for market thereafter. Such farmers always undergo very huge loses and end up quitting fish farming - you can take this to the bank. This is not because of lack of buyers, but poor marketing/coordination. Another problem could be the method in which the fish is harvested and handled before delivery to the market. I will post some of the fish handling techniques on this site in the next few days.
6. Predators and parasites
Birds are the usual suspects in this category. And they come in all colors and sizes: Cormorants, Fish eagles, Kingfishers, Marabou storks, Egrets, herons, hammerkops, etc. Some birds (like the Marabou storks) will even summon their entire 'clans' once they discover a good feeding ground. Other predators include snakes, monitor lizards, otters, and thieves (man). There are various methods which can be used in controlling this animal - with varying degrees of success. I will be highlighting some of the simple methods in due course

Sunday, 25 June 2017

SOMA UFUGAJI WA SAMAKI KIGANJANI KWAKO.

Katika kuhakikisha kuwa AQUES ltd inatoa huduma bora kwa jamii,sasa imeweza kutengeneza application maalum kwa ajili ya watu wenye simu zinazotumia mfumo wa android kupakua App hiyo buree bila gharama yeyote ile kulinganisha na App nyingine.
Ili kupata App iyo hakikisha kuwa simu yako ipo kwenye mfumo wa android,nenda play store ili kupakua app yetu,kisha andika neon UFUGAJI SAMAKI TANZANIA kisha anza kupakua (download) na itakuwa tayari imekaa kwenye simu yako.
Faida kubwa ya App hii itasaidia kukusanya taarifa mbalimbali za miradi ya ufugaji wa samaki hapa nchini na nje ya nchi pia itasaidia taarifa za masoko mara kwa mara.
Usikose kuakua app hii ya upate elimu buree juu ya ufugaji wa samaki.

Wednesday, 14 June 2017

ZIFAHAMU DALILI ZA HATARI KWA SAMAKI.

Wafugaji waliowengi hupenda sana kuona samaki  wao wakicheza na kuwaona juu muda wote,sio mbaya kama unawaona katika hali iyo,wapo wanaowaona katika hali hiyo lakini kumbe samaki wana njaa au ukosefu wa hewa.
1.Maji yanapokuwa machafu kupita kiasi samaki huja juu ya bwawa kutafuta hewa ya Zaida,hali hiyo kwa samaki huachama mdomo juu na kuuchezesha mara kwa mara,samaki huja juu kwa wingi au bwawa zima.
Chunguza maji yako au muite mtaalam kwa ushauri Zaidi.
 2.Njaa,huenda samaki wako hawala chakula cha kutosha hivyo huja juu kuonesha ishara ya uhitaji wa chakula.hivyo hivyo pia samaki huja juu.
Ongeza kiwango cha ulishaji hakikisha samaki wanakula chakula bora na chakutosha.

Friday, 12 May 2017

UMUHIMU WA UHIFADHI WA MAJI KWENYE BWAWA LA SAMAKIØ  Utunzaji wa ubora wa maji ni jambo la msingi katika ufugaji wa samaki kwa kua asilimia kubwa sana samaki hutegemea maji yaliyosafi na salama kwa ajili ya ukuaji wao.Ø  Siri uwezo wa kutambua tabia za maji safi ya kufugia samaki (physical, chemical and biological)

Ø  Uwezo wa kudhibiti ubora wake.

Ø  Utunzaji wa maji ya kufugia samaki

Ø  Maji machafu/maji taka (yasiyo na ubora unaofaa) huathiri afya ya samaki na hata kupelekea kupata magonjwa na kushindwa kukua vizuri.

Ø  Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuzingatia na kudhibiti ubora wa maji ili kupata mazao mazuri, mengi na kwa wakati  unaotarajiwa.

Ø  Hakikisha kwamba unacho chanzo cha uhakika cha maji.

Ø  Kina cha maji ya bwawa kisiwe chini sana  

Ø  maji yafikie mita 1 kwenye kina kifupi cha bwawa lako.

Ø  rutubisha bwawa ili samaki wapate vyakula vya asili (vimelea maji na viroboto maji),urutubishwaji huo uendane na ukubwa halisi wa bwawa.

Ø  chanzo cha maji kisiwe kichafu -  maji machafu ya majumbani, madawa ya viwandani/ kilimo n.k

Ø  Epuka kujaza maji ya bwawa hadi kwenye kingo za bwawa lako ilikuepuka kufulika kwa bwawa lako na kutoa samaki wako nje ya bwawa

Ø  Weka chujio kwenye mdomo wa bomba la kuigiza maji bwawani au mfereji  ili kuepuka kuingiza viumbe visihitajika kuingia kwenye bwawa.

Ø  kuzuia vyura, na viumbe wengine kuingia kwenye bwawa ili wasije wakawala samaki.

UMUHIMU WA KUTUNZA UBORA WA MAJI KWENYE BWAWA LA SAMAKI

Ø  ukuaji, kuzaana na uhai wa samaki hutegemea ubora wa maji ya kufugia  .

Ø  Maji yenye ubora sahihi huwafanya samaki wakue kwa haraka

Ø  Faida ya ufugaji wa samaki hutegemea ubora wa maji

Ø  Mazao (yields) ya samaki hutegemea ubora wa maji,

Ø  maji machafu hutoa mazao duni na machache. 

MBINU ZA KUTAMBUA UBORA WA MAJI YA BWAWA

Ø  Maji meupe sana – hayana vyakula vya asili - vimelea maji na viroboto maji

Ø  hayo siyo mazuri - samaki hawatakua watadumaa.

Ø  Maji yenye matope – yanaweza kuathiri upumuaji wa samaki  na kusababisha vifo vya samaki

Ø  Maji ya rangi ya kijani sana –vijimelea maji ni vingi.

Ø  Vimelea maji ni chakula lakini vikiongezeka sana husababisha tatizo la upungufu wa  oxigeni

Ø  huweza kuathiri ukuaji wa samaki.

Ø  Samaki wanaogelea sehemu ya juu ya maji

Ø  Inaashiria hakuna oksigeni ya kutosha

MAMBO MUHIMU YANAYOATHIRI UBORA WA MAJI

Ø  Ongezeko la ukuaji wa vimeleamaji

Ø  Kiwango cha chini cha oksigeni ndani ya maji

Ø  Kuwepo kwa sumu zitokanazo samaki na kuozeana kwa vyakula vilivyozidi ndani ya maji (toxic metabolites).

NAMNA YA KUDHIBITI ONGEZEKO LA VIJIMELEA KWENYE BWAWA LAKO.

Ø  punguza maji ya bwawa na kuongeza maji masafi

Ø  punguza kiwango cha chakula au kusimamisha kwa muda ulishaji

Ø  ruhusu samaki wale vijimelea  vilvyoko kwenye bwawa

Ø  acha kurutubisha bwawa kwa muda hadi hali ibadilike

SABABU ZA UPUNGUFU WA OKSJENI NDANI YA MAJI YA SAMAKI

Ø  Kiwango kikubwa cha mbolea huzalisha kwa wingi vijimelea ambavyo huonekana kwwa muonekano wa rangi ya kijani iliyokolea na viroboto maji  (phytoplankton and zooplankton)hutumia oksigeni iliyoko ndani ya maji wakati usiku na wakati mawingu mazito.

Ø  chakula kingi kuliko uwezo wa samaki kukimalaza

Ø  -huzama chini na kuoza na kusabaisha upungufu wa oksigeni ndani ya maji. hewa ya ukaa (corbondioxide), amonia (unionized amonia) hivi vyote huathiri ukuaji wa samaki samaki.

Ø  -Hali ikiendelea hupunguza hamu ya kula, hupunguza ukuaji

Ø  Hupunguza uwezo wa kubadili chakula (food conversion ratio).

Ø  Wingi wa samaki, ikiwa bwawa ni dogo na lina samaki wengi mno huweza kupunguza kwa kiasi kikubwa kumaliza oxygen ndani ya bwawa..

JINSI YA KUTAMBUA KUWA OKSIGENI HAITOSHI KWENYE BWAWA LAKO.

Ø  Tembelea bwawa asubuhi au jioni sana kwenye bwawa lako.

Ø  samaki wakionekana sehemu ya juu ya maji  -  vijimelea ni vingi 

Ø  Zoezi lirudiwe mchana wakati jua likiwa la kutosha.

Ø  tatizo ni bado lipo - inashiria kuwa kuna matatizo zaidi ya vijimelea

Ø  mfano vyakula vinavyooza 

Ø  Kuna  ammonia au kuna hewa ya hydrogen sulfide (toxic metabolites).

Ø  Hutolewa na samaki, bacteria na virobotomaji na vimelea maji (Plankton)

Ø  madhara yake ni makubwa

Ø  Huweza kusababisha vifo

NAMNA YA KUDHIBITI HALI YA UPUNGUFU WA OKSJENI KWENYE BWAWA LAKO.

Ø  Kupunguza maji ya bwawa na kuongeza maji masafi

Ø  Kupunguza kiwango cha chakula mbadala au

Ø  simamisha kwa muda ili kuruhusu samaki wale vijimelea

Ø  simamisha kurutubisha bwawa hadi hali imebadilika.

Ø  changanya maji ya bwawa (wheel paddle)

Wednesday, 3 May 2017

THE FUTURE OF AQUACULTURE IN EAST AFRICA - SUMMIT

The future of Aquaculture in East Africa - SUMMIT held in Dar es salaam, Tanzania by host of Australian Government.

Thank you all symposium and aquaculture stakeholders from different angles of Tanzania Institutions, companies, Kenya, Zambia and all about David Ball for his initiatives.

The perception about Aquaculture in East Africa countries is spreading widely.

KONGAMANO la Wataalam na Wadau wa Ufugaji samaki Afrika Mashariki lilifanyika Dar es salaam kwa udhamini wa Serikali ya Watu wa Australia.

Shukrani kwa wataalam wa serikali na wadau wa ufugaji samaki kutoka maeneo mbali mbali ya Taasisi za serikali, makampuni, Kenya, Zambia na David Ball kwa utashi wake wa kuandaa warsha hii.

Mapokeo chanya kuhusu Ufugaji samaki kwa nchi za Afrika Mashariki yanasambaa kwa maeneo makubwa sana.

Friday, 31 March 2017

METHODS OF HOW TO INCREASING FISH PRODUCTION ON YOUR FISH FARM

By applying the guide of using hybrid seeds with assured high quality it comes with;

1. Good timing of stocking at the right size and rate.
2. Prevent fish reproduction within the fish pond by stocking mono sex and super male fingerlings.
3. Controls of unwanted species such as frogs.
4. Use of commercial complete aqua feeds which contains a balanced and well articulated ingredients such as Novatek, Farm feed and Olympic stock feeds.
5. Employing good management practices in terms of water quality and feeding management.
6. Stocking uniform size of fingerlings.
7. After every harvest, drain the whole pond and disinfect to kill any small fish fries that may exist as a result of reproduction in the system to avoid inbreeding.

These with many other minor practices will definitely perform miracles in your business of aquaculture as opposed to farmers who have been keeping fish instead of growing fish.

If you have a problem of reproduction(fish growing) in your pond, its a sign you are running a breeding system with wrong bloodstock otherwise its not a production system.

Call us for consultation: 0784 455 683, 0753 749 992 or 0718 986 328.

Monday, 20 March 2017

UMUHIMU WA MIZANI KWENYE MRADI WA UFUGAJI BORA WA SAMAKI

Je, huwa una Mizani shambani kwako?

Mizani ni muhimu sana kwenye shamba la ufugaji bora wa samaki na inafaida zifiatazo.

1. Kupima chakula cha Samaki. Usiwe unakisia chakula cha kuwalisha kama unatumia njia ya kulisha kwa uzito.

Fomula ya chakula cha SAMAKI,

Unatakiwa uchukue idadi ya samaki wote waliopo kwenye Bwawa uzidishe wastani wa uzito wa samaki uliwapima kisha uzidishe asilimia ya kiwango chako cha ulishaji (3% - 10%) utapata kiwango cha uzito unaotakiwa kuwalisha samaki wako.

2. Kupima maendeleo ya ukuaji wa Samaki. Samaki wanapaswa kupimwa kila mwezi kujua mabadiliko ya ukuaji wao. Na kwenye kupima sio lazima upime Samaki wote bali una fanya sample ya Samaki na baadae sasa unatafuta wastani wa uzito wao.

3. Kupima uzito wa samaki wote baada ya mavuno.Ni vizuri kupima uzito wa Samaki wako baada ya mavuno ili kufanya ulinganifu wa uzito wa matarajio yako ya mavuno.

Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo;

0784 455 683 au 0753 749 992 au 0718 986 328

Au tembelea Face book akaunti yetu: Aquaculture and Environmental Services Ltd. Au website yetu: www.aquestz.com

Thursday, 16 March 2017

AQUES LTD YATEMBELEA RUVU KUANGALIA HALI YA SOKO LA KAMBALE

 Juhudi kubwa kwa sasa kama kampuni ni kuhakikisha kuwa tunapata soko la uhakika wa bidhaa zinazofugwa na wafugaji lakini pia kuhakikisha ubora wa mazao ya samaki yanayozalishwa.
Mkuu wa kitengo cha Ubora na masoko Masumbuko Nzingula alipotemebelea soko la samaki wa kambale Ruvu darajani na kuzungumza na wauzaji hao ambao wamejikita Zaidi katika soko la samaki aina ya kambale wakavu.
Hakika bado uhitaji wa samaki ni mkubwa samaki kwa jamii ama kwa walaji kwani walaji wa samaki wamekuwa wakiongezeka kila siku hususani watu kuanza kuelewa kuhusu elimu ya lishe bora au ulaji wa nyama nyeupe.
 picha kutoka kulia mkuu wa kitengo cha ubora na masoko kutoka aques ltd akizungumza na muuzaji wa kambale wakavu RUVU DARAJANI.
Moja ya bidhaa za samaki aina ya kambale waliokaushwa vizuri wakiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Friday, 10 March 2017

AQUES LTD IKITOA SOMO KUPITIA KITUO CHA RADIO CHA TBC FM

Mtangazaji na mtaarishaji wa kipindi cha MAISHA YANAENDELEA kupitia TBC FM Joseline Kitakwa akiwa kwenye majukumu ya kuhakikisha watanzania anachangamkia fulsa mpya za kila siku.
 Aques ltd katika kuhakikisha kuwa inawapatia elimu kwa njia mbalimbali kwa lengo la kila mwananchi aweze kupata elimu hii ya ufugaji wa samaki popote pale alipo.Licha ya kuwa tunatoa somo kupitia magazeti,majarida,mitandao ,vipindi kupitia televisheni sasa aques ltd anafanya kipindi hicho kupitia kipindi cha cha tbc fm.
Hakika sisi tupo kwa ajili yako,kukujuza kila kinachojili katika miradi ya ufugaji samaki hapa nchini na nje ya nchi kuendana na mabadiriko ya kiteknolojia.
 Timu ya aques ltd ikiwa studio kutengeneza kipindi cha ufugaji wa samaki kupitia kipindi cha redio cha TBC FM.

Tuesday, 28 February 2017

UFUGAJI MSETO WA SAMAKI.


Ufugaji mseto wa samaki ni ufugaji ambao bwawa la samaki linakuwa ndani ya shamba pamoja na shughuli nyingine za shamba aidha hapo hapo shambani au katika eneo lililo mbali kidogo na shamba. Shughuli za shamba zinazoenda sambamba na ufugaji wa samaki ni pamoja na kilimo cha mazao mbalimbali kama vile mboga mboga, mpunga n.k., au ufugaji wa wanyama mbalimbali kama vile kuku, ng’ombe, mbuzi, sungura nk.
FAIDA ZA UFUGAJI MSETO
Kufuga samaki pamoja na shughuli nyingine za shamba kuna faida zifuatazo:
(i)Kunaongeza ufanisi, mavuno na hatimaye faida inayopatikana inakuwa kubwa.
(ii)Kunakuwa na matumizi mazuri eneo la shamba, pembejeo pamoja na nguvu kazi.
(iii)Kunaongeza ufanisi katika kuhudumia mabwawa ya samaki kwa kuwa shughuli zote hufanyika pamoja.
(iv)Mazao ya kilimo ama mabaki yake hayapotei bali yanatumika katika kulishia samaki.
MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUANZISHA UFUGAJI MSETO
Kabla ya kuanza ufugaji mseto mkulima inabidi ajiulize maswali yafuatayo:
(i)Ni kiasi gani anataka kuwekeza katika mradi
(ii)Ni kiasi gani cha pesa pamoja na nguvu kazi atakavyotumia kutoa huduma kwenye mabwawa ukilinganisha na shughuli zingine za shamba?
(iii)Ni kwanini anafuga samaki? Je, ni kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa samaki kama kitoweo nyumbani au kipato au anafuga kwa sababu jirani au rafiki yake anafuga?
Katika ufugaji mseto wa wanyama na samaki, aina ya wanyama inabidi izingatie imani ya kidini katika eneo husika la ufugaji na walaji. Pia inabidi mfugaji azingatie suala la upatikanaji wa vyakula vya mifugo.
AINA ZA UFUGAJI MSETO WA SAMAKI
(i)Ufugaji mseto wa kilimo cha mazao na samaki:  
Mimea inayolimwa mashambani au isiyolimwa yaweza kutumika kama chakula cha samaki au kutengenezea chakula cha samaki. Mimea hii pia yaweza kutumika kama mbolea ya kurutubisha shamba hasa pale ambapo mbolea za wanyama ni nadra kupatikana. Mimea ambayo imekuwa ikitumika katika maeneo mengi kama chakula cha samaki ni pamoja na majani tembo, mahindi, viazi vitamu, mtama, maharage ya soya, mboga mboga kama mchicha, sukuma wiki, spinachi, chinese n.k. Mabaki ya mazao yatokanayo na mimea kama vile mihogo, maganda ya ndizi, majani ya mapapai na maganda yake, pumba za mahindi, mtama, ufuta na mpunga hutumika kama chakula cha samaki. Kama eneo linafaa kwa kilimo cha mpunga basi mkulima anaweza kutengeneza mseto wa mpunga na samaki. Kambale na Perege wanaweza kufugwa katika mashamba ya mpunga hasa msimu wa kulima mpunga. Kwenye shamba la mpunga mbolea inaweza kuongezwa ili kuongeza uzalishaji wa vyakula vya asili kwa ajili ya samaki

Mseto wa Kuku au Bata na Samaki:
Wakulima wengi huwa wanafuga kuku au bata katika maeneo yao ya kuishi. Faida au mazao yatokanayo na kuku ni pamoja na mayai, nyama na samadi ya kuku. Samadi ya kuku ina virutubisho vingi kwa matumizi ya shamba pamoja na mabwawa ya samaki. Katika mseto huu banda la kuku au bata linaweza kujengwa kando ya bwawa au juu ya bwawa la samaki. Katika mseto wa bata na samaki, huwa bata anatumia bwawa kama sehemu ya kuishi na malisho wakati huo akiwa anarutubisha bwawa. Bata huwa wakati wa mchana anatafuta chakula ndani ya bwawa na usiku anakuwa kwenye banda. Bata huwa wanakula viluwiluwi wa Chura, vimelea vya mbu, wadudu na majani ambayo yapo ndani ya bwawa.
(ii)Mseto wa Ng’ombe, Mbuzi, Kondoo au Sungura na Samaki: 
Tofauti na kuku au bata, mbolea itokanayo na kinyesi cha wanyama kama ng’ombe, mbuzi na kondoo huwa ina virutubisho vichache. Hata hivyo hii mbolea inaweza kutumika baada ya kuikusanya kwa muda kabla ya kuitumia. Rojorojo itokanayo na kinyesi cha ng’ombe baada ya kupitia kwenye mtambo wa biogesi ni nzuri zaidi kutumika katika mabwawa ya samaki. Mbuzi na kondoo wanaweza kutumika ingawa katika maeneo mengi ni vigumu kukusanya kinyesi chao kutokana na mfumo wa ulishaji. Kinyesi cha sungura pia kinaweza kutumika katika kurutubisha bwawa kwa kujenga banda juu ya bwawa kama ilivyo kwa upande wa ufugaji kuku.
(iii)Mseto wa Nguruwe na Samaki: 
Ufugaji mseto unaweza kufanyika kwa nguruwe mdogo mwenye umri wa kuanzia mwezi mmoja na nusu hadi miezi mitatu hadi kufikia kiwango cha uuzaji yaani kilo 60 hadi 100 kwa muda wa miezi 5 hadi 6. Pia unaweza kufanyika kwa kufuga nguruwe mwenye uzito kuanzia kilo 10 hadi 15 kwa kipindi cha siku 180 ambapo  atauzwa  akiwa na wastani wa kilo 80 hadi 105. Kwa mseto huu mzunguko mmoja wa samaki unaenda sambamba na mzunguko mmoja wa nguruwe. Kwa maana hiyo kwa muda wa miezi sita (6) mfugaji anavuna nguruwe na samaki kwa wakati mmoja. Idadi ya wanyama inatakiwa iendane na mahitaji ya mbolea kwenye bwawa. Kwa kawaida wanahitajika nguruwe 60 kwenye bwawa lenye ukubwa wa hekta moja. Nguruwe mmoja ana uwezo wa kutoa mbolea kwa wastani wa kiasi cha kilo 6.5 hadi 7.5 kwa siku.

AINA YA SAMAKI WANAOFAA KATIKA KILIMO MSETO
Perege na Kambale ni samaki wanaofugwa katika maeneo mabalimbali hapa Tanzania. Perege ndiye ambaye anafahamika zaidi kwa wafugaji. Chakula cha asili cha Perege ni vimelea vya kijani vilivyomo ndani ya maji, lakini ana uwezo wa kula aina nyingi za vyakula ikiwa ni pamoja na pumba za mahindi na mpunga, majani na mabaki ya jikoni. Vile vile anakua vizuri kama kutakuwa na mbolea za samadi na za chumvi chumvi, na anaweza kuhimili kiasi kidogo cha hewa ya oksijeni. Madume ya Perege hukua haraka zaidi kuliko majike, na uvunaji unaweza kufanyika baada ya kufikisha uzito wa gramu 250. Kambale hula vyakula vya asili ndani ya maji kama vile wadudu, konokono, vifaranga wa chura na samaki wengine wadogo. Vile vile anakula vyakula vya ziada kama vile mabaki ya vyakula hasa yenye asili ya nyama. Kambale hutumika kupunguza wingi wa Perege ndani ya bwawa. Hii ni kutokana na ukweli kwamba Perege anazaliana kwa wingi kwenye bwawa. Kambale anakua haraka sana kama chakula chenye protini kinapatikana kwa wingi. Kambale anaweza kuishi kwenye maji yenye hewa kidogo ya oksijeni. Tofauti na Perege, Kambale ana mifupa michache na minofu mingi na ni mtamu hasa anapokaushwa kwa moshi.
FAIDA ZA MBOGA MBOGA KATIKA UFUGAJI MSETO
(i)Chanzo cha chakula cha samaki. Mboga mboga hutumika moja kwa moja kama chakula cha samaki kwa kuwa jamii ya samaki wengi wanaofugwa ni wale wanao kula majani kama jamii ya Sato na Perege na hata jamii ya Kambale. Hivyo mabaki ya mboga mboga kutoka bustani hukatwa katwa vipande vidogo vidogo kwa ajili ya kulisha samaki.
(ii)Chakula cha mkulima. Hili huwa lengo kuu la kulima mboga mboga kwenye mseto na ufugaji samaki. Chakula jamii ya mimea huwa na kiwango kikubwa cha madini yanayohitajika katika utunzaji wa afya ya mwanadamu. Hinyo mboga mboga hupunguza gharama ya ununuzi wa chakula kwa mkulima kwa kumwezesha mkulima kupata lishe bora kutoka shambani kwake.
(iii)Chanzo cha fedha. Ufugaji mseto wa samaki na bustani hulenga kuwa kitega uchumi kikubwa kwa wakulima wadogo. Mavuno ya mazao ya bustani huuzwa kirahisi kwa kuwa yanahitajika kwa wingi na jamii kutokana na umuhimu wake. Fedha inayopatikana husaidia katika utunzaji wa shamba mseto ama kutumika katika mahitaji mengine ndani ya familia ya mfugaji.
(iv)Mbolea kwenye bwawa la samaki. Mboga mboga hutumika kama mbolea kwenye bwawa la samaki. Mboga mboga huozeshwa kwenye hori ili iwe mboji ambayo hutoa mimea na wadudu wa asili ambao hutumika kama chakula cha samaki. Hii hupunguza gharama za uzalishaji kwenye bwawa la samaki.
FAIDA ZA KUKU KATIKA UFUGAJI MSETO
(i)Chanzo cha mbolea. Lengo kuu la ufugaji wa kuku kwenye ufugaji mseto ni urutubishaji wa bwawa la samaki ili kupata chakula cha asili kwa samaki. Kinyesi cha kuku hutumika kama chanzo cha mbolea kwa sababu huwa kina kiasi kikubwa cha urea.
(ii)Hutoa chakula cha samaki. Tofauti na kuwa chanzo cha rutuba, kinyesi cha kuku huliwa moja kwa moja na samaki. Hiki huwapa samaki afya nzuri kwani huwa na chembechembe nyingi za urea ambazo ni sehemu kubwa ya madini ya Nitrojeni na Fosforasi ambayo huhitajika kwa wingi kwenye chakula cha samaki.
(iii)Chanzo cha chakula kwa wafugaji. Pamoja na kuwa na umuhimu wa kiikolojia katika ufugaji mseto, lengo jingine kubwa ni kuwa chanzo cha lishe bora kwa mfugaji kwani huwa na protini ya kutosha ambayo husaidia katika ukuaji wa mwili.
(iv)Chanzo cha fedha. Kama ilivyo kwa mifugo wengine, mauzo yatokanayo na mazao kama kuku husaidia kama chanzo kikubwa cha fedha kuanzia wafugaji wadogo wadogo hadi wakubwa. Kuku hufugwa kirahisi kulinganisha na wanyama wakubwa kama vile ng’ombe, nguruwe, mbuzi na kondoo ambao huhitaji eneo kubwa, rasilimali kubwa, wasimamizi wengi, n.k. Hivyo ufugaji wa kuku huwa na gharama ndogo kiuendeshaji na huleta faida kubwa. 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Teknotaarifa