Tuesday, 12 June 2018

UTAMBUZI WA UWEKAJI WA SAMAKI KWENYE BWAWA.


Wafugaj wengi sana huwa na maswali meng juu ya ufahamu  ni kiasi gani anapaswa kupandikiza kwenye bwawa lake baada ya ujenzi na hatua zote muhimu kukamilika ikiwemo ujuzaj iwa maji.

Ni muhimu sana kwa mfugaji kufamu anahitajika kuweka samaki kasi gani kwenye bwawa lake ili aweze kupata matokeo chanya kwa samaki na wakuwe katika muda husika .

Katika ufugaji wa samaki ndani ya bwawa ya samaki huwekwa kwa idadi maalum ndani  ya mita moja ya mraba,uwekaj huu wa dad ndo hutofautisha aina za ufugaji samaki,ambao huita ufugaji mdogo,ufugaji wa kati na ufugaji mkubwa.Endapo mufugaji asipozinngatia kanuni hizo za uwekaji wa samaki kwa idadi maalum basi hupelekea mfugaji kuona shughuli ya ufugaji samaki ni mradi usio na tija kwake.

Uwekaji wa samaki kwenye bwawa huwekwa kwa idadi maalum kawaida/kitaalam mita moja ya mraba unaweza kupandikiza samaki kuanzia 3-5,6-10,11-15,16-30.mfano bwawa likiwa la mita 30 x mita 20= mita za mraba 600 x samaki 5=samaki 3,000.

Idadi hii samaki huwekwa kutokana sababu zifuatazo ambazo hupelekea kufanya maamuzi ya kuweka samaki kutoka 3-30.

1.upatikanaji wa maji ya kutosha na uhakika.

2.uwezo wa uhakika wa kulisha samaki wako kwa kipindi chote cha ufugaji.

1.UPATIKANAJI WA MAJI YA KUTOSHA NA UHAKIKA.

Wafugaji wengi hutamani sana kuweka samaki kwenye dogo pasi kuangalia idadi hiyo ya samaki bwawa alilonalo na chanzo cha maji haviendani,kwa mfano unabwawa lenye ukubwa wa mita 2 kwa mita 3 ambalo jumla za mita eneo sita alafu mfugaji anataka kuweka samaki 500 au 1000,chanzo cha maji ni kisima ambacho hakitoi maji ya uhakika kwa muda yanapohitajika pindi yanapochafuka.

Kigezo cha maji husaidia mfugaji kujua endapo anaweka samaki wengi anauwezekano mkubwa sana wa kubadilisha maji muda wowote bila shaka yeyote ile,uwepo samaki wa samaki kwenye bwawa hupelekea maji kuchafuka kwa haraka sana kupelekea harufu ya maji na mwisho hupelekea samaki kukosa hewa na kufa kitu ambacho huleta hasara kwa mfugaji husika.

Maji ya uhakika ambayo hupelelea mufugaji kupandikiza samaki wengi katika eneo dogo ni kama vile maji ya chemichemi,maji yanayotiririka kutoka milimani,mifereji ya maji safi na salama ambayo hutiririsha maji wote,maji ya mto,ziwa au mababwa makubwa,hivi ni mojawapo ya vyanzo vya maji ambavyo mfugaji alichimba bwawa/mabwawa karibu na vyanzo hivi uwekaji wake wa samaki huwa kulinganisha na mfugaji aliyembali na vyanzo hivi ikiwemo wanaotumia maji ya visima au maji ya bomba.Endapo mfugaji kwa kushirikiana na mtalaam watajilidhisha chanzo chao cha maji ni ya uhakika basi wanaweza kufuga samaki wengi kwenye eneo dogo.

Maji ambayo sio ya uhakika na sio vema sana ni kama vile maji ya visima,maji haya hutumia nishati ya umeme ili yatoke,endapo mfugaji ataweka samaki wengi kuliko chanzo chake kitamlazimu kubadili maji mara kwa mara hali ambayo hupunguza faida katika ufugaji kwa kuongezeka kwa gharama za maji,vyanzo vingine ni kam vile maji ya bomba ( DAWASCO) maji ya mvua na kununua kwenye madumu.

Endapo mfugaji atalazimika kuweka samaki wengi atalazimika kutumia mitambo maalum ya kuongeza hewa na kuchuja uchafu,ili kufanya ubora wa maji wa kuwa katika ubora kwa muda mrefu bila kubadirisha maji,wafugaji katika matumizi ya mitambo huwa na umeme wa uhakika muda wote,ufugaji huu huitwa mfugaji mkubwa,ambao wafugaji wadogo ni vigumu kugharamia mfumo hivyo huweka samaki ambao ana

ZINGATIA.Maisha ya samaki yeyote Yule ni maji,hewa anatumia inatoka kwenye maji hivyo uchafukaji wa maji hupelekea samaki kushindwa kupumua vizuri  hali inayopelekea ukuaji hafifu au vifo kwa samaki.

MUHIMU.ni muhimu sana kupima maji yako kabla ya kuanza ufugaji samaki,na baada ya kuanza ufugaji ili kufamu maji yako yaposalama kiasi gani,usisubili mpaka maji yatoe harufu ndipo ubadilishe maji.

2. UWEZO WA UHAKIKA WA KULISHA SAMAKI WAKO CHAKULA KWA KIPINDI CHOTE CHA UFUGAJI.

Hii ni sehemu ya pili muhimu katika utambuzi wa uwekaji wa samaki kwenye bwawa lako,baada ya kujiridhisha kwamba chanzo changu cha maji yanafaa kufugia samaki ni vema sana kufanya tathimini ya samaki wako wanakula kiasi gani kwa kipindi chote cha ufugaji,mfano unataka kufuga samaki 1000 kipindi cha ufugaji ni miezi 6,samaki 1000 watakula kilo 90 bei ya kilo shilingi 2000 jumla ya gharama ni shilingi 180,000.Baada ya kufanya tathimini ya gharama hizo utakuwa na maamuzi sahihi kuwa unaweza kuhudumia samaki hao kwa kipindi chote hicho au hapana,maamuzi hayo yanaweza kukusaidia kuongeza au kupunguza idadi.Moja ya dosari ambazo hujitokeza ni kulisha sana miezi miwili au mitatu ya mwanzo miezi mingine mfugaji hushindwa kuhudumia chakula hali ambayo hupelekea samaki kudumaa au kutokuwa vizuri katika uzito unaohitajikaFAIDA YA KUWEKA SAMAKI KWA IDADI MAALUM KWENYE BWAWA .

1.samaki hukua kwa haraka

2.maji kutochafuka kwa haraka bwawani.

3.kuepuka magonjwa ya samaki

4.samaki kutodumaa au kufa.

HASARA YA KUTOWEKA SAMAKI KWA IDADI MAALUM.

1.maji huchafuka haraka.

2.samaki kutokuwa vizuri.

3.samaki kupata magonjwa /kufa.

Nukuu.hakuna athari yeyote endapo mfugaji ataweka samaki wachache kwenye bwawa lake.

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Teknotaarifa